- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group نقد رمان Novel Criticism
slid1 slid2 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد رمان Tristram Shandy by Laurence Sterne

نقد رمان   Tristram Shandy by Laurence Sterne نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  109 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقد شعر Miniver Cheevy by Edwin Arlington Robinson

نقد شعر Miniver Cheevy by Edwin Arlington Robinson نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی تعداد صفحات:   20 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد شعر Sea Rose by H. D

نقد شعر Sea Rose by H. D نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد شعر Morning Walk by Claire Malroux

نقد شعر  Morning Walk by Claire Malroux نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(52):