- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group مترجمی
slid1 slid2 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فرهنگ مطالعات ترجمه با ترجمه فارسی مدخلها Dictionary of translation studies by Mark Shuttleworth, Moira Cowie

فرهنگ مطالعات ترجمه با ترجمه فارسی مدخلها  Dictionary of translation studies by Mark Shuttleworth, Moira Cowie  فرهنگ مطالعات ترجمه  با ترجمه فارسی مدخلها   Dictionary of translation studies by Mark Shuttleworth, Moira Cowie   نوع فایل :  pdf       زبان : انگلیسی و فارسی    تعداد صفحات:  252   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فرهنگ اصطلاحات مترجمی Dictionary of translation studies by Mark Shuttleworth, Moira Cowie

فرهنگ اصطلاحات مترجمی    Dictionary of translation studies by Mark Shuttleworth, Moira Cowie فرهنگ اصطلاحات مترجمی        Dictionary of translation studies  by  Mark Shuttleworth, Moira Cowie   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  252   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):