- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group کتابهای مرجع ادبیات انگلیسی
slid1 slid2 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

Norton Anthology English Literature, Vols 1and 2 - 8th edition

Norton Anthology English Literature, Vols 1and 2 - 8th edition The Norton Anthology of English Literature, Vol. 1 and 2: The Middle Ages through the Restoration and the Eighteenth Century (8th Edition)    by M. H. Abrams (Author), Stephen Greenblatt Ph.D. (Editor), Alfred David Ph.D. (Editor), Barbara K. Lewalski Ph.D. (Editor), Lawrence Lipking Ph.D. (Editor), George M. Logan Ph.D. (Editor), Katharine Eisama ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد چهارم نوشتار An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 4 Writing by X. J. Kennedy and Dana Gioia

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد چهارم نوشتار An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 4 Writing by  X. J. Kennedy and Dana Gioia : An Introductiuon to Fiction, Poetry, Drama, and Writing,edited by X. J. Kennedy and Dana Gioia, includes eleven new stories from students’ favorite authors:  ZZ Packer’s “Brownies,” Ray Bradbury’s, “The Sound of Thunder,”  Anne Tyler’s, “Teenage Wasteland,” David Leavitt’s, “A Place I’ve Never Been& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد سوم نمایشنامه An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 3 Drama by X. J. Kennedy and Dana Gioia

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد سوم نمایشنامه An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 3 Drama by  X. J. Kennedy and Dana Gioia : An Introductiuon to Fiction, Poetry, Drama, and Writing,edited by X. J. Kennedy and Dana Gioia, includes eleven new stories from students’ favorite authors:  ZZ Packer’s “Brownies,” Ray Bradbury’s, “The Sound of Thunder,”  Anne Tyler’s, “Teenage Wasteland,” David Leavitt’s, “A Place I’ve Never Been& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد دوم شعر Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 2 Poetry by X. J. Kennedy and Dana Gioia

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد دوم  شعر Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 2 Poetry by  X. J. Kennedy and Dana Gioia : An Introductiuon to Fiction, Poetry, Drama, and Writing,edited by X. J. Kennedy and Dana Gioia, includes eleven new stories from students’ favorite authors:  ZZ Packer’s “Brownies,” Ray Bradbury’s, “The Sound of Thunder,”  Anne Tyler’s, “Teenage Wasteland,” David Leavitt’s, “A Place I’ve Never Been& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد اول ادبیات داستانی Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 1 Fiction by X. J. Kennedy and Dana Gioia

کتاب مقدمه ای بر ادبیات جلد اول ادبیات داستانی Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 1 Fiction by  X. J. Kennedy and Dana Gioia : An Introductiuon to Fiction, Poetry, Drama, and Writing,edited by X. J. Kennedy and Dana Gioia, includes eleven new stories from students’ favorite authors:  ZZ Packer’s “Brownies,” Ray Bradbury’s, “The Sound of Thunder,”  Anne Tyler’s, “Teenage Wasteland,” David Leavitt’s, “A Place I’ve Never Been& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):