- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group Epics
slid1 slid2 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد کالوالا یا کاله‌والا گرد آوری شده توسط ، الیاس لونروت The Kalevala or The Kalewala compiled by Elias Lönnrot

نقد  کالوالا یا کاله‌والا گرد آوری شده توسط ، الیاس لونروت  The Kalevala or The Kalewala compiled by Elias Lönnrot نقد   کالوالا یا کاله‌والا گرد آوری شده توسط ، الیاس لونروت    The Kalevala or The Kalewala compiled by Elias Lönnrot ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد ایلیاد اثر هومر Iliad by Homer

نقد ایلیاد اثر هومر  Iliad by Homer نقد  ایلیاد اثر هومر   Iliad by Homer ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد Jerusalem Delivered

نقد    Jerusalem Delivered نقد      Jerusalem Delivered ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد حماسهٔ گیلگامش یا حماسهٔ گیلگَمِش Epic of Gilgamesh

نقد  حماسهٔ گیلگامش یا حماسهٔ گیلگَمِش   Epic of Gilgamesh نقد   حماسهٔ گیلگامش یا حماسهٔ گیلگَمِش     Epic of Gilgamesh ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد ال سید El Cid

نقد  ال سید  El Cid نقد   ال سید    El Cid ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد کمدی الهی اثر دانته Divine Comedy by Dante

نقد  کمدی الهی اثر دانته  Divine Comedy by Dante نقد   کمدی الهی اثر دانته    Divine Comedy by Dante ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد بیوولف Beowulf

نقد  بیوولف     Beowulf   نقد   بیوولف         Beowulf     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد آنه اید اثر ورژیل Aeneid by Virgil

نقد آنه اید اثر ورژیل  Aeneid by  Virgil نقد آنه اید اثر ورژیل    Aeneid  by   Virgil ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):