- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group Literary Movements
slid1 slid2 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مکاتب کوچکتر SMALLER MOVEMENTS AND SCHOOLS

مکاتب کوچکتر SMALLER MOVEMENTS AND SCHOOLS مکاتب کوچکتر  SMALLER MOVEMENTS AND SCHOOLS ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مکتب MEDIEVAL MYSTICS

مکتب  MEDIEVAL MYSTICS مکتب    MEDIEVAL MYSTICS ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

داستانهای علمی و ادبیات فانتزی Science Fiction and Fantasy Literature

داستانهای علمی و ادبیات فانتزی Science Fiction and Fantasy Literature داستانهای علمی و ادبیات فانتزی Science Fiction and Fantasy Literature ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رُمانتیسم , رمانتیسیسم یا رمانتیسیزم Romanticism

رُمانتیسم , رمانتیسیسم یا رمانتیسیزم  Romanticism رُمانتیسم , رمانتیسیسم یا رمانتیسیزم   Romanticism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پسامدرنیسم، پسانوگرایی یا پست‌مدرنیسم، Postmodernism

پسامدرنیسم، پسانوگرایی یا پست‌مدرنیسم،  Postmodernism پسامدرنیسم، پسانوگرایی  یا پست‌مدرنیسم،    Postmodernism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پسااستعماری Postcolonialism

پسااستعماری  Postcolonialism پسااستعماری   Postcolonialism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نوکلاسیسیسم یا نئوکلاسیسیسم Neoclassicism

 نوکلاسیسیسم یا نئوکلاسیسیسم Neoclassicism  نوکلاسیسیسم یا نئوکلاسیسیسم  Neoclassicism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم Naturalism

طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم  Naturalism طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم   Naturalism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نوگرایی، تجدد , مدرنیسم Modernism

نوگرایی، تجدد , مدرنیسم  Modernism نوگرایی، تجدد , مدرنیسم   Modernism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

واقع‌گرایی جادویی , رئالیسم جادویی Magical realism, magic realism

واقع‌گرایی جادویی , رئالیسم جادویی  Magical realism, magic realism واقع‌گرایی جادویی ,  رئالیسم جادویی    Magical realism, magic realism ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(3):