- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group
slid2 slid1 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Blackberry Winter by Robert Penn Warren

نقد داستان کوتاه  Blackberry Winter by Robert Penn Warren نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه A New England Nun by Mary E Wilkins Freeman

نقد داستان کوتاه  A New England Nun by Mary E Wilkins Freeman نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Yours by Mary Robison Essay

نقد داستان کوتاه  Yours by Mary Robison Essay نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه War by Luigi Pirandello

نقد داستان کوتاه  War by Luigi Pirandello نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  21 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Norwegian Rat by Naguib Mahfouz

نقد داستان کوتاه  The Norwegian Rat by Naguib Mahfouz نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Machine that Won the War by Isaac Asimov

نقد داستان کوتاه  The Machine that Won the War by Isaac Asimov نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Lovers by Bessie Head

نقد داستان کوتاه  The Lovers by Bessie Head نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Good Deed by Pearl S. Buck

نقد داستان کوتاه  The Good Deed by Pearl S. Buck نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Distant Past by William Trevor

نقد داستان کوتاه  The Distant Past by William Trevor نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Californian’s Tale by Mark Twain

نقد داستان کوتاه  The Californian’s Tale by Mark Twain نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(215):